Hlavní obsah

auto [ˈɔːtəʊ]

Vyskytuje se v

jet: jako spolujezdec go by car, řídit drive, hl. AmE ride one's carjet autem

klíček: car keysklíčky od auta

nákladní: lorry, AmE trucknákladní auto

od, ode: car keysklíče od auta

osobní: car, AmE též auto(mobile), form. motorcarosobní auto

pérování: softly sprung carauto s měkkým pérováním

podnikový: company carpodnikové auto

potah: car seat coverspotahy do auta

ale: What a car!To je ale auto!

chtít: The car won't start.Auto nechce nastartovat.

jeho: Is it his car?Je to jeho auto?

kolem: A car drove past the house.Kolem domu projelo auto.

nabourat: He crashed his car., měl nehodu He had a car crash.Naboural auto.

náhle: The car stopped suddenly.Auto náhle zastavilo.

nastartovat: The car won't start.Auto nejde nastartovat.

nastoupit: He got in the car and drove away.Nastoupil do auta a odjel.

nechat: have one's car repairednechat si opravit auto

ovládat: The car handles well.Auto se dobře ovládá.

plánovat: I was planning to buy a car.Plánoval jsem koupi auta.

porazit: She was knocked down by a car.Porazilo ji auto.

porouchat se: Our car broke down.Porouchalo se nám auto.

pronajmout si: We rented a car.Pronajali jsme si auto.

připoutat: fasten sb's seatbelt, strap/buckle sb inpřipoutat koho v autě dítě ap.

aut: sweep sth under the carpetzahrát co do autu zamluvit něco nepříjemného

bomber: car bomber(sebevražedný) útočník v autě s výbušninou

chauffeur: chauffeured carauto s řidičem

cover: car seat coversautopotahy, potahy do auta

economy: economy car(menší) úsporné/hospodárné auto s nízkou spotřebou

electric: electric carelektromobil, auto(mobil) na elektřinu

executive: executive carmanažerský vůz, auto vyšší (střední) třídy

fly-drive: fly-drive holidayletecká dovolená s vypůjčením auta (v místě)

free: ekon. free on board/rail/truckvyplaceně na palubu/vagón/nákladní auto prodejce hradí všechny náklady až do okamžiku naložení zboží

hire: car hire companypůjčovna aut

motoring: motoring tripvýlet autem

racing: racing carzávodní auto

refuse: The car refused to start.Auto nechtělo nastartovat.

rental: car rentalpůjčování aut

sickness: car sicknessnevolnost z cestování autem

thief: car thieveszloději aut

tow: tow away sb's carodtáhnout komu auto

trip: road/bike tripvýlet autem/na kole

used: used carojeté auto, ojetina

wagon: AmE patrol wagonpolicejní anton, policejní auto pro převoz trestanců

a, an: We've got a new car.Máme nové auto.

afford: I can't afford a new car.Nemohu si dovolit nové auto.

apparently: Apparently the car was undamaged.Auto se zdálo být nepoškozené.

back: I backed my car out of the garage.Vycouval jsem autem z garáže.

be: There are no cars in the streets.Na ulicích nejsou žádná auta.

behind: He left the car behind the house.Nechal auto za domem.

booby trap: His car has been booby-trapped.Do jeho auta někdo nastražil bombu.

box in: We were boxed in by other cars.Byli jsme uvězněni ostatními auty.

brake: The car braked.Auto zabrzdilo.

buy: $5,000 buys a new car.Za 5 000 dolarů lze koupit nové auto.

by: travel by carcestovat autem

colour: What colour is the car?Jakou barvu má to auto?

go by: Police cars went by.Kolem projížděla policejní auta.

hang on: These drivers hang on to their old cars.Tito řidiči nechtějí dát svá stará auta pryč.

have: I had my car washed.Dal jsem si umýt auto.

make: They prefer cars of American make.Dávají přednost autům americké výroby.

mileage: The car has a low mileage.Auto má málo najeto.

order: He ordered him out of the car.Nařídil mu, aby vystoupil z auta.

own: a car I can call my ownmé vlastní auto, auto, které by mi říkalo pane

reverse gear: When the car is reverse gear ...Když je v autě zařazená zpátečka...

service: The car should be serviced regularly.Auto by mělo mít pravidelný servis.

strike: He was struck by a car.Srazilo ho auto.

tend: Old cars tend to be noisy.Stará auta jsou často hlučná.

would: The car wouldn't start.Auto nechtělo nastartovat.

zoom: A car zoomed by.Kolem prosvištělo auto.

auto: lorry, AmE truck, řidč. motortrucknákladní auto

ablaze: be ablaze with colourzářit barvami

autumn: autumn colourspodzimní barvy, barvy podzimu

base: base colourzákladní barva

colourant: hair colourantbarva na vlasy

metallic: metallic bluekovově modrá (barva)

outdoor: outdoor paintvenkovní nátěrová barva

paint: water-based paintvodorozpustná barva

primitive: primitive colourzákladní barva odstín

recognition: recognition colour/mark(ing)(roz)poznávací zbarvení/barva

hýřit: be full of colours, be ablaze with colour, be of every colour of the rainbowhýřit všemi barvami

malířský: painter's colourmalířská barva

reflexní: Day-Glo (colours)reflexní barvy

tělový: flesh colourtělová barva

vlas: hair dyebarva na vlasy

vodový: watercoloursvodové barvy

barva: What colour is it?Jakou to má barvu?

sedět: This colour suits you.Tahle barva ti sedí.

slušet: Green colour doesn't suit me.Zelená barva mi nesluší.

svěží: fresh/vivid colourssvěží barvy