Hlavní obsah

auto

Podstatné jméno, rod střední

  • car, motorcar, automobilenákladní autolorry, AmE truck, řidč. motortruckdodávkové autovan

Vyskytuje se v

jet: jet autemjako spolujezdec go by car, řídit drive, hl. AmE ride one's car

klíček: klíčky od autacar keys

nákladní: nákladní autolorry, AmE truck

od, ode: klíče od autacar keys

osobní: osobní autocar, AmE též auto(mobile), form. motorcar

pérování: auto s měkkým pérovánímsoftly sprung car

podnikový: podnikové autocompany car

potah: potahy do autacar seat covers

půjčovna: půjčovna autcar hire/AmE rental company, AmE též rent-a-car (company)

služební: služební autocompany car

zloděj: zloději autcar thieves

ale: To je ale auto!What a car!

chtít: Auto nechce nastartovat.The car won't start.

jeho: Je to jeho auto?Is it his car?

kolem: Kolem domu projelo auto.A car drove past the house.

nabourat: Naboural auto.He crashed his car., měl nehodu He had a car crash.

náhle: Auto náhle zastavilo.The car stopped suddenly.

nastartovat: Auto nejde nastartovat.The car won't start.

nastoupit: Nastoupil do auta a odjel.He got in the car and drove away.

nechat: nechat si opravit autohave one's car repaired

ovládat: Auto se dobře ovládá.The car handles well.

plánovat: Plánoval jsem koupi auta.I was planning to buy a car.

porazit: Porazilo ji auto.She was knocked down by a car.

porouchat se: Porouchalo se nám auto.Our car broke down.

pronajmout si: Pronajali jsme si auto.We rented a car.

připoutat: připoutat koho v autě dítě ap.fasten sb's seatbelt, strap/buckle sb in

půjčit: Půjčil mi svoje auto.He lent me his car.

půjčit si: Mohu si půjčit tvé auto?Can I borrow your car?

půjčit si: Můžeme si půjčit auto za 50 dolarů na den.We can rent a car for 50 dollars a day.

skočit: Skočili do auta.They hopped in the car.

slíbit: Slíbil, že to auto zkontroluje.He promised to check the car.

spokojit se: Spokojil bych se i se starším autem.I would be happy even with an older car.

srazit: Srazilo ho auto.He was struck by a car.

startovat: Auto nechce startovat.The car won't start.

šetřit: Šetří na auto.He is saving for a car.

uvězněný: Byl v autě uvězněný.He was trapped in the car.

vjet: Vjel jsem s autem do garáže.I drove my car into the garage.

vlastní: moje vlastní automy own car

vybavit: Auto je vybaveno airbagy.The car is equipped with air bags.

výrobce: výrobce aut(omobilů)car/hl. AmE auto manufacturer/maker

vzmoct se: Konečně se vzmohli na auto.They were finally able to buy a car.

vzplanout: Auto prudce vzplanulo.The car burst into flames.

z, ze: vystoupit z autaget out of the car

zabít se: Zabil se v autě.He was killed in a car accident.

zajet: Zajela jsem s autem do garáže.I drove into the garage.

zaprášit se: Za autem se zaprášilo.A cloud of dust rose behind the car.

zpomalit (se): Auto zpomalilo.The car slowed down.

žrát: To auto hrozně žere.The car is a (real) gas guzzler., The car drinks petrol like it's going out of fashion.

aut: zahrát co do autu zamluvit něco nepříjemnéhosweep sth under the carpet

zahrát: přen. zahrát co do autusweep sth under the carpet