Hlavní obsah

dismiss [dɪsˈmɪs]

Vyskytuje se v

motion: návrh na zproštění žalobypráv. motion to dismiss

notice: propustit koho na hodinu z prácedismiss sb at an hour's notice

suit: zamítnout žalobupráv. dismiss a suit

dostat: dostat výpověďbe given one's notice, be dismissed, hovor. get sacked, be fired

propustit: propustit koho na hodinu z prácedismiss sb without notice, zast. give sb an hour's notice

pustit: pustit z hlavy comyšlenku ap. dismiss sth (from one's mind), get sth out of one's head, close the door on sth

rozchod: voj. Rozchod!(Company,) dismiss!

vyhodit: vyhodit koho (z práce)hovor. fire, sack sb, form. dismiss sb

výpověď: dostat výpověď z prácebe dismissed/hovor. fired, hl. BrE be given one's notice

zaměstnání: propustit koho ze zaměstnánídismiss sb from employment, nuceně make sb redundant, hovor. fire sb

zprostit: práv. zprostit (ob)žaloby kohodismiss charges against sb, osvobodit acquit sb

zbavit: zbavit funkce kohoremove sb from office, dočasně suspend, propustit dismiss sb, give sb notice sb

hlava: pustit co z hlavyget sth out of one's head, dismiss, forget sth, shut one's mind to sth

dismiss: pustit z hlavy co, přestat myslet na codismiss sth from one's mind