Hlavní obsah

pravda

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (pravdivé tvrzení) truthform. verityJe to pravda.It's true.Máš pravdu.You are right.říkat pravdutell the truthAbych pravdu řekl ...To tell the truth ..., Frankly ..., To be honest ...mít/nemít pravdu v čembe right/wrong about sth
  2. (skutečnost) truth, fact, reality

Vyskytuje se v

mít: be rightmít pravdu

aby: To tell the truth ...Abych řekl pravdu ...

-li: (Am I) right?Není-liž pravda?

moct: It might be true.To by mohla být pravda.

odhalit: reveal the truthodhalit pravdu

po: to tell the truthpo pravdě řečeno

pochybovat: I doubt it's true.Pochybuji, že je to pravda.

říct: To tell the truth ...Abych řekl pravdu ...

vcelku: On the whole, he is right.Má vcelku pravdu.

viď, viďte: It's true, isn't it?Je to pravda, viď?

okamžik: moment of truthokamžik pravdy

víno: In wine there is truth.Ve víně je pravda.

breast: make a clean breast of itkápnout božskou, vyjít s pravdou ven

element: element of truthzrnko/kousek/něco pravdy

face: face the truthpodívat se pravdě do očí

honest: be honest about sthříct pravdu o čem, být otevřený v čem

imperishable: imperishable truthsvěčné pravdy věčně platné

matter: as a matter of factpo pravdě řečeno, vlastně ve skutečnosti

point: take sb's pointsouhlasit s kým, uznat, že má pravdu kdo

absolutely: You are absolutely right.Máte naprostou pravdu.

be: You are right.Máte pravdu.

right: You are absolutely right.Máš naprostou pravdu.

tell: To tell the truth ...Abych pravdu řekl ...

that: That's true.To je pravda.

to: to be honest ...abych řekl pravdu ...

true: It's true.Je to pravda.

withhold: withhold the truth from sbzatajit pravdu komu

pravda: be right/wrong about sthmít/nemít pravdu v čem