Hlavní obsah

Příslovce

  1. (již) already(v otázce) yet(v záporu) any more/longerUž jsi to dokončil?Have you finished it yet?Už jsi tam někdy byl?Have you ever been there?Už bys měl jít.You should go now.Čekám tu už hodinu.I've been waiting here for an hour.už nenot any more/longer, (znovu ne) not again, (již nikdy) no more
  2. (zdůraznění významu) already(s časovým údajem) as early/far back asTo už je pět?Is it five already?už roku 1250as far back as in 1250

Částice

  • přáníDost už!That's enough!Už aby byl ... je nejvyšší časIt's high time he was ...Už aby bylo zítra.Roll on tomorrow!Už ať jsi pryč!Be off now!, Get off!

Vyskytuje se v

dost: be weary/sick (to death) of sth, be browned off with (doing) sthmít už dost čeho

mít: be through sthmít už za sebou co

namále: be at death's doormít už namále před smrtí

odzvonit: sth is a thing of the pastčemu (už) odzvonilo

proto: if only becauseuž proto, že ...

teprve: much less(a) už teprve ne

aby: I can't wait for them to come.Už aby tu byli.

bavit: I am tired of it., I don't enjoy it anymore., I have grown tired of it.Už mě to nebaví.

běžet: I must be off.Musím už běžet.

cesta: I am on my way.Už jsem na cestě.

cokoli: Whatever you may think ...Ať už si myslíte cokoli ...

dávno: It's been a long time since ...Je to už dávno co ...

dojem: I guess he has left.Mám dojem, že (už) odešel.

dospět: When will you grow up?Kdy už (konečně) dospěješ?

chápat: I see., I get the point.Už chápu.

chloupek: It is a shade better now.Už je to o chloupek lepší.

jasný: Is it clear now?Už je to jasné?

jet: My train is coming.Už mi jede vlak.

jíst: I have eaten (already).Už jsem jedl.

když: Once you are here.Když už jsi tu.

kolikátý: How many beers has he had?Kolikáté pivo už pije?

letět: This style is out (of fashion).Tento styl už neletí.

manžel: How long have they been married?Jak dlouho už jsou manželé?

ona: She has left already.Ona už odešla.

opakovat se: It won't happen again., This is never gonna happen again.Už se to nebude opakovat.

ozvat se: I haven't heard from him for a week.Neozval se mi už týden.

podruhé: Don't do it again!Podruhé už to nedělej!

pomalu: It is about time to go.Už je pomalu čas jít.

ponechat: I will leave this up to you.To už ponechám na Vás.

popsat: Much has been written about ...Už bylo popsáno mnoho papíru o ...

pozapomenout: I'm a bit rusty., Jsem ze cviku. I am out of practice.Už jsem to pozapomněl.

prý: He claims to have paid for it.Prý to už zaplatil. jak tvrdí

přesytit: be sated with sth, hovor. be fed up with sthbýt (už) přesycen čím

rezavět: The bolts are going rusty already.Šrouby už reziví.

rozhodnutý: Have you made up your mind?Už jsi rozhodnutý?

setkat se: Have we met before?Už jsme se (někdy) setkali?

slyšet: I've heard about it.Už jsem o tom slyšel.

snést: I can't take it any more.Já už to nesnesu.

sníst: Have you eaten it (up)?Už jsi to snědl?

spasit: That won't help us.To (už) nás nespasí.

spotřebovat: We have used up all the supplies.Už jsme spotřebovali všechny zásoby.

stanovit: Have you set the date yet?Už jste stanovili datum?

udržet: I can't hold it any longer.Už to neudržím.

uklidit: Have you cleaned your room yet?Už sis uklidil v pokoji?

ulevit se: He is feeling better now.Už se mu ulevilo.

: That's enough!Dost už!

again: never againuž nikdy

anxious: be anxious for sthdychtit, toužit po čem, nemoci se už dočkat čeho

anymore: not anymoreuž/již ne

browned off: be browned off with sthmít už plné zuby čeho

fed up: be fed up with sthmít už plné zuby/až po krk/dost čeho

hold: lose one's hold on sthuž neudržet co, neudržet na čem, pustit se čeho

never: never againnikdy víc, už nikdy

off: be off sthpřestat brát, už nebrat/nepožívat/nekonzumovat co drogu ap.

point: point of no returnstadium/okamžik, odkud už není návratu, let. (hraniční) bod návratu letounu

ready: přen. be ready for sthpotřebovat (už) co, být zralý na co

sated: be sated with sthmít už dost čeho, zajídat se co komu

sell-by date: past its sell-by dateuž prošlý potravina ap.

underway: be underway(už) probíhat, být v plném proudu

alone: This fact alone...Už jen to...

already: I've already seen it.Už jsem to viděl.

asleep: I was almost asleep.Už jsem skoro spal.

at: While you're at it ...Když už jsi v tom... když už to děláš

back: She died back in 1984.Zemřela (už) v roce 1984.

been: It has been sent.Už to bylo odesláno.

crazy: This is getting crazy.Tohle už je úplně na hlavu. absurdní ap.

dark: It is already dark.Už je tma.

downhill: It's all downhill from here.A teď už to půjde samo.

eat: I have eaten.Už jsem jedl.

enough: I've had enough of these people.Už mám těchhle lidí dost.

expect: He is expecting you.Už vás očekává.

expiry: It's past its expiry date.Už je to prošlé. trvanlivost

fit: The king is no longer fit to rule.Král už není způsobilý vládnout.

gone: He's gone.Je pryč., Už odešel., i přen. Umřel.

had: Have you ever been had?Už tě někdy někdo napálil?

hand: I'm glad it's off my hands.Jsem rád, že už to mám z krku.

have: I have no money left.Nemám už žádné peníze.

head: It's is doing my head in.Už z toho šílím., Asi mi z toho jebne.

hear: Have you heard of ...?Už jsi slyšel o ...?

know: I have known him for years.Znám ho už roky.

long: It's been a long time.Už je to dávno., Dlouho jsme se neviděli. při shledání ap.

low: We are running low on fuel.Dochází nám palivo., Už máme málo paliva.

make: They've never made it home.Domů se už nikdy nedostali.

mind: Has he made up his mind?Už se rozhodl?

much: He wasn't a leftist, much less a revolutionary.Nebyl to levičák, a už teprve ne revolucionář.

must: I must be going now.Teď už musím jít.

name: Have you named the day yet?Už máte termín (svatby)?

nearly: He is nearly there.Už je skoro tam.

no: No more diseases.Už žádné nemoci.

now: I know now ...Už vím ...

of: It becomes less of a problem.Už to ani není takový problém.