Hlavní obsah

běžet

Nedokonavé sloveso

  1. (utíkat) run(rekreačně) jogBěželi se schovat.They ran to cover.Běžel jsem na autobus.I ran for the bus.
  2. (závodit) run, raceběžet závodrun a race
  3. hovor.(jít vůbec) goBěž pryč!Go away!Běž pro pomoc!Go (and) get help!Musím už běžet.I must be off.
  4. (fungovat) run, be running, workNechal motor běžet.He left the engine running.
  5. (o čase) pass, go by(rychle) fly
  6. (promítat se) be showing(v televizi) be on(být uveden) be released

Vyskytuje se v

naprázdno: (run) idle, BrE tick overběžet naprázdno motor

prázdno: run idle, BrE be ticking overběžet na prázdno motor ap.

: What is it/the problem?Oč běží?

vítr: run like the windběžet s větrem o závod

idle: No idling!Nenechávejte běžet motor! při čekání ap.

trot: go at a trotběžet klusem

fuck off: Fuck off!Běž do prdele/hajzlu!

get: Go and get me another glass.Běž a přines mi další sklenici.

běžet: They ran to cover.Běželi se schovat.