Hlavní obsah

dnes

Vyskytuje se v

noc: tonightdnes v noci

cítit se: I don't feel up to it today.Dnes se na to necítím.

čas: Are you free tonight?Máš dnes večer čas?

dávat: What's on tonight?Co dávají dnes večer?

den: What day is it today?Co je dnes za den?

kolikátý: What is the date today?, What date is it today?Kolikátého dnes je?

mít: What a beautiful day it is today!To máme dnes hezky!

odpadnout: There was no school today.Dnes vyučování odpadlo.

odpoledne: this/tomorrow afternoondnes/zítra odpoledne

pěkně: The weather is nice today., Nice weather today.Dnes je pěkně.

pořádně: It is pretty hot today!Dnes je pořádně horko!

ráno: this/yesterday/tomorrow morningdnes/včera/zítra ráno

stíhat: I am not managing today.Dneska to nějak nestíhám.

večer: tonight, this eveningdnes večer

všechen, všechna, všechno: That's all for today.To je pro dnes vše.

vyučování: The school is cancelled today., There are no classes today.Dnes odpadá vyučování.

doba: Times have changed.(Dnes) je jiná doba.

zítřek: Don't put off till tomorrow what you can do today., Never leave that till tomorrow which you can do today.Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek.

this: up to this daydo dnes, do dnešního dne

board: This goes by the board today.Dnes o to nikdo nestojí., Dnes na to každý kašle., To dnes nikoho nezajímá., To se dnes nenosí.

class: We have no classes today!Dneska není vyučování/škola!

date: What is the date today?Kolikátého dnes je?

feel: How are you feeling today?Jak se dnes cítíte?

free: Are you free this evening?Máš dnes večer čas?

lie-in: I had a lie-in today.Dneska jsem si přispal.

warm: It will be warm today.Dnes bude teplo.

dnes: tonightdnes večer