Hlavní obsah

warm [wɔːm]

Přídavné jméno

  1. teplý voda, počasí ap.It will be warm today.Dnes bude teplo.It is getting warmer.Otepluje se., přen. Přihořívá. při hádáníwrap up warmnabalit se teple se obléct
  2. mající pocit tepla o člověkuI'm warm.Je mi (příjemně) teplo.get warmohřát se, zahřát se
  3. přen.vřelý, vroucí přijetí ap., laskavý

Podstatné jméno

  • the warm teplo teplé místo

Vyskytuje se v

warm: teplo teplé místothe warm

warm-down: cvičení na vydýchání, zklidňující cvičení po fyzické zátěžiwarm-down (exercise)

warm to: sb/sth zalíbit se, přijít na chuť, začít být nakloněn komu/čemuwarm to(wards), warm up to

grow: oteplovat se počasí ap.grow warmer

warming: globální oteplováníglobal warming

warm-up: přípravný zápassport. warm-up match

clime: Ptáci odlétají do teplých krajin.Birds migrate to warmer climes.

ourselves: abychom se zahřálito keep ourselves warm

warm up: Ohřeji tu polévku.I will warm up the soup.

oteplování: globální oteplováníglobal warming

podlahový: podlahové vytápění(under)floor heating, řidč. floor warming

přípravný: sport. přípravný zápaswarm-up match

teplý: geogr. teplý mořský proudwarm sea current

odlétat: odlétat na jih/do teplých krajin ptácimigrate south/to warmer climes

oteplit se: Oteplilo se.It got warmer.

proud: teplý proud v moři, vzduchu ap.warm current

přihořívat: Přihořívá. při hádáníYou're getting warmer.

teple: teple se obléci/oblékatput on/wear warm clothes

teplo: Venku je teplo.It's warm outside.

uvítat: Vřele ho uvítali.They gave him a warm welcome.

pes: hovor. cítit se pod psafeel rotten/under the weather/like death warmed up, be sick as a dog