Hlavní obsah

behaviour, AmE! behavior [bɪˈheɪvjə]

Podstatné jméno

  1. towards sb chování ke komu lidí či zvířat
  2. of sth chování, reakce čeho materiálu v různých podmínkách ap.

Vyskytuje se v

conventional: conventional behaviourkonvenční chování

lawless: lawless behaviourprotiprávní jednání

psychotic: psychotic behaviourpsychotické chování

vindication: in vindication of one's behaviourna ospravedlnění svého chování

evident: an evident change in behaviouročividná změna chování

chování: slušné chovánígood manners, decent behaviour

stádní: stádní chováníherd behaviour

špatný: špatné chováníbad behaviour, bad manners

vzorec: vzorec chovánípattern of behaviour, behaviour(al) pattern

hanebný: hanebné chováníostudné disgraceful behaviour