Hlavní obsah

behaviour, AmE! behavior [bɪˈheɪvjə]

Podstatné jméno

  1. towards sb chování ke komu lidí či zvířat
  2. of sth chování, reakce čeho materiálu v různých podmínkách ap.

Vyskytuje se v

conventional: conventional behaviourkonvenční chování

lawless: lawless behaviourprotiprávní jednání

psychotic: psychotic behaviourpsychotické chování

vindication: in vindication of one's behaviourna ospravedlnění svého chování

evident: an evident change in behaviouročividná změna chování

chování: good manners, decent behaviourslušné chování

stádní: herd behaviourstádní chování

špatný: bad behaviour, bad mannersšpatné chování

vzorec: pattern of behaviour, behaviour(al) patternvzorec chování

hanebný: ostudné disgraceful behaviourhanebné chování

slušný: good manners, decent behaviourslušné chování