Hlavní obsah

behavioural, AmE! behavioral [bɪˈheɪvjərəl]

Přídavné jméno

  • behaviorální týkající se chováníbehavioural problemsproblémy s chováním

Vyskytuje se v

vzorec: vzorec chovánípattern of behaviour, behaviour(al) pattern