Hlavní obsah

behavioural, AmE! behavioral [bɪˈheɪvjərəl]

Přídavné jméno

  • behaviorální týkající se chováníbehavioural problemsproblémy s chováním