Hlavní obsah

billion [ˈbɪljən]

Číslovka

  • miliardaBrE, zast. bilionpo číslovce billion, jinak billionsbillions of tonsmiliardy tun5 billion years5 miliard let