Hlavní obsah

wisely [ˈwaɪzlɪ]

Odvozená slova

wise

Vyskytuje se v

wise: get wise to sthpřijít na co, domáknout se, zjistit co

wise up: wise sb upabout sth AmE, hovor. poučit koho o čem, obeznámit koho s čím

budget: budget-wisefinančně úsporný/výhodný

grow: grow wiser with agemoudřet s věkem

wise: grow wiserzmoudřet, dostat rozum

wise: the Three Wise Mentři králové

wise: put sb wise to sthinformovat, uvědomit, poučit koho o čem, upozornit koho na co, dát vědět komu o čem

wise up: wise up to sthuvědomit si co a podle toho se zachovat

rozmysl: s rozmyslemrozumně reasonably, chytře cleverly, wisely, s rozvahou with deliberation, po úvaze with consideration

vševěd: děd Vševěd v pohádkáchWise Old Man

znalý: znalý světaworldly-wise

moudrý: To od vás nebylo moudré.That wasn't wise of you.

moudřet: moudřet s věkemgrow wiser with age

protřelý: životem/světem protřelýworldly-wise

šetřit: šetřit na nepravém místěbe penny-wise and pound-foolish