Hlavní obsah

wisely [ˈwaɪzlɪ]

Odvozená slova

wise

Vyskytuje se v

wise up: wise sb upabout sth AmE, hovor. poučit koho o čem, obeznámit koho s čím

budget: budget-wisefinančně úsporný/výhodný

grow: grow wiser with agemoudřet s věkem

rozmysl: rozumně reasonably, chytře cleverly, wisely, s rozvahou with deliberation, po úvaze with considerations rozmyslem

vševěd: Wise Old Manděd Vševěd v pohádkách

znalý: worldly-wiseznalý světa

moudrý: That wasn't wise of you.To od vás nebylo moudré.

moudřet: grow wiser with agemoudřet s věkem

protřelý: worldly-wiseživotem/světem protřelý

rozum: přestat dělat hlouposti come to one's senses, nechat si domluvit ap. see sense, zmoudřet get wiserdostat rozum, přijít k rozumu

šetřit: be penny-wise and pound-foolishšetřit na nepravém místě

wise: get wise to sthpřijít na co, domáknout se, zjistit co