Hlavní obsah

faint [feɪnt]

Vyskytuje se v

notion: not have the faintest notion of sthnemít nejmenší potuchy o čem

faintest: I haven't the faintest (idea).Nemám potuchy/(ani) nejmenší tušení.