Hlavní obsah

oblige [əˈblaɪdʒ]

Přídavné jméno

  • obliged to sb zavázán komu v poděkování ap.form. much obligedděkuji mnohokrát

Vyskytuje se v

legally: be legally obliged to do sthmít ze zákona povinnost udělat co

povinný: být povinen udělat cobe obliged/obligated to do sth, be under an obligation to do sth

vstříc: vyjít komu vstřícoblige, accommodate sb, comply with sb's wishes, kompromisem meet sb halfway

vyjít: přen. vyjít komu vstříc snažit se vyhovětbe forthcoming, be willing to help, vyhovět accommodate, oblige sb, comply with sb's wishes

zavázat: být komu zavázánbe obliged to sb

vyhovět: Rádi vám vyhovíme.We'll be happy to oblige.

zavazovat se: kdo se (tímto) zavazuje k čemusb (hereby) undertakes, sb is (hereby) obligated/obliged to do sth