Hlavní obsah

obligated [ˈɒblɪˌgeɪtɪd]

Přídavné jméno

  • to do sth povinen, zavázán, povinován k čemu

Vyskytuje se v

povinný: be obliged/obligated to do sth, be under an obligation to do sthbýt povinen udělat co

zavazovat se: sb (hereby) undertakes, sb is (hereby) obligated/obliged to do sthkdo se (tímto) zavazuje k čemu