Hlavní obsah

though [ðəʊ]

Vyskytuje se v

as: as if, as thoughjakoby, jako kdyby

even: even though/ifi když, ačkoli, přestože, i kdyby

even: Even though she's tired she came.Ačkoli je unavená, přišla.

i: i kdyževen when, ačkoli even though, although

přesto: přesto, žedespite the fact that, ačkoli even though, although

ačkoli: Šel tam, ačkoli nebyl zván.He went there, even though he wasn't invited.