Hlavní obsah

though [ðəʊ]

Vyskytuje se v

even: even though/ifi když, ačkoli, přestože, i kdyby

i: even when, ačkoli even though, althoughi když

přesto: despite the fact that, ačkoli even though, althoughpřesto, že

ačkoli: He went there, even though he wasn't invited.Šel tam, ačkoli nebyl zván.

as: as if, as thoughjakoby, jako kdyby