Hlavní obsah

dusk [dʌsk]

Vyskytuje se v

at: at duskza soumraku, za večerního šera

dawn: from dawn to duskod rána do večera

whichever: to dusk or 10.00pm, whichever is soonerdo soumraku nebo do 22.00, podle toho, co nastane dřív

soumrak: at duskza soumraku

šeřit se: The dusk is falling., It's getting dark.Šeří se.