Hlavní obsah

vyslovit

Vyskytuje se v

call: call sth in(to) questionzpochybnit co, vyslovit pochybnosti o čem, učinit předmětem sporu co, vyvolat spory ohledně čeho

stand: take a standzaujmout stanovisko, vyslovit se pro něco

declare: declare for/against sthvyslovit se/vyjádřit se pro co/proti čemu názorově

vyslovit: mispronounce sthšpatně/nesprávně vyslovit co