Hlavní obsah

správný

Přídavné jméno

  1. (dle pravdy) right, correctsprávná odpověďthe right/correct answerudělat správné rozhodnutímake the right decisionnajít to správné slovofind the right word
  2. expr.(o lidech ap.) goodexpr.(bezva) cool, great

Vyskytuje se v

manipulace: improper handling, mishandling of sthnesprávná/neodborná manipulace s čím

míra: to correct, to square sth, nepravdivý údaj put the record straightuvést co na správnou míru

rada: board of directorsekon. správní rada

správní: administrative procedure/decisionsprávní řízení/rozhodnutí

interpretace: misinterpretationnesprávná interpretace

taktika: choose the right tacticszvolit správnou taktiku

zadaný: Entered password is incorrect.Zadané heslo není správné.

vykročit: start off on the right footvykročit správnou nohou

administration: práv. administration lawsprávní právo

board: board of directorssprávní rada, představenstvo akciové společnosti

body: administrative bodysprávní orgán

course: in due coursev řádném termínu, v náležitý/ve správný čas

director: board of directorssprávní rada společnosti

moral: moral sensemravní svědomí, schopnost rozlišit správné a špatné

place: out of placena nesprávném místě

practice: good practicesprávná praxe, správné postupy profesní ap.

worker: worker directorzástupce odborů ve správní radě

correct: He was correct to reject it.Bylo správné, že to odmítl.

most: Most people think it was right.Většina lidí myslí, že to bylo správné.

right: be in the right place at the right timebýt ve správný čas na správném místě

správný: find the right wordnajít to správné slovo