Hlavní obsah

pochopení

Vyskytuje se v

pochopit: špatně pochopit coneporozumět misunderstand, mylně si vyložit misinterpret sth

aby: Zopakoval to, aby to pochopila.He repeated it for her to understand.

dokázat: Nedokáže to pochopit.She is unable to understand it.

nesprávně: nesprávně pochopitmisunderstand

vtip: Ten vtip jsem nepochopil.I didn't get the joke.

grasp: pochopit co, porozumět čemu, zorientovat se v čem o problematice ap.get a grasp of/on sth

insight: proniknout do čeho, porozumět čemu, pochopit co problémugain (an) insight into sth

marsh: moták pochopzool. marsh harrier

sympathetic: soucítit s kým, mít pochopení pro kohobe sympathetic to sb

comprehend: neporozumět, nepochopitfail to comprehend

get: Pochopil jsi ten vtip?Did you get that joke?

miss: nepochopit vtipmiss a joke

point: nepochopit to informaci ap.miss the point