Hlavní obsah

pochopit

Dokonavé sloveso

  1. (postihnout smysl) co understand(porozumět) grasphovor. getform. comprehend sthŠpatně jsi mě pochopil.You misunderstood me.špatně pochopit co(neporozumět) misunderstand, (mylně si vyložit) misinterpret sth
  2. (poznat názor ap.) koho understand sb(pocity jiných) identify with sb

Vyskytuje se v

aby: He repeated it for her to understand.Zopakoval to, aby to pochopila.

dokázat: She is unable to understand it.Nedokáže to pochopit.

nesprávně: misunderstandnesprávně pochopit

vtip: I didn't get the joke.Ten vtip jsem nepochopil.

grasp: get a grasp of/on sthpochopit co, porozumět čemu, zorientovat se v čem o problematice ap.

insight: gain (an) insight into sthproniknout do čeho, porozumět čemu, pochopit co problému

marsh: zool. marsh harriermoták pochop

comprehend: fail to comprehendneporozumět, nepochopit

get: Did you get that joke?Pochopil jsi ten vtip?

miss: miss a jokenepochopit vtip

point: miss the pointnepochopit to informaci ap.

pochopit: neporozumět misunderstand, mylně si vyložit misinterpret sthšpatně pochopit co