Hlavní obsah

captivity [kæpˈtɪvɪtɪ]

Podstatné jméno-ie-