Hlavní obsah

independence [ˌɪndɪˈpendəns]

Vyskytuje se v

declaration: declaration of independencevyhlášení nezávislosti

proclamation: proclamation of independence/warvyhlášení nezávislosti/války

need: Freedom need not mean independence.Svoboda ještě nemusí znamenat nezávislost.

invalidní: disability pension, BrE personal independence payment, v Británii do roku 2013 disability living allowance, v Británii do roku 2011 incapacity benefitinvalidní důchod

nezávislost: War of Independencehist. Válka za nezávislost americká

vyhlásit: declare war on sb/a ceasefire/independencevyhlásit válku komu/klid zbraní/nezávislost

vyhlášení: declaration of independencevyhlášení nezávislosti

independence: Declaration of IndependenceVyhlášení nezávislosti