Hlavní obsah

servitude [ˈsɜːvɪˌtjuːd]

Podstatné jméno

  1. i přen.otroctví, poddanství, nevolnictvíhist. penal servitudetrest nucených prací, těžký žalář
  2. povinnost vlastníka pozemku nechat jej užít i druhému pro průjezd ap.práv.věcné břemeno