Hlavní obsah

imprisonment [ɪmˈprɪzənmənt]

Vyskytuje se v

punishable: punishable by imprisonmentza který lze uložit trest odnětí svobody

term: term of imprisonmenttrvání odnětí svobody, doba výkonu trestu

odnětí: prison/custodial sentence, uvěznění imprisonment(trest) odnětí svobody

rozsudek: sentence of imprisonmentrozsudek odnětí svobody

výkon: execution of the sentence, vězněm service of sentence, odnětí svobody imprisonment, sentencepráv. výkon trestu

odsoudit: condemn sb to life imprisonmentodsoudit koho k doživotí

vězení: sentence sb to ten year's imprisonmentodsoudit koho k deseti letům vězení

imprisonment: life imprisonmentdoživotí, doživotní vězení