Hlavní obsah

žito

Podstatné jméno, rod střední

  1. (obilnina) bot. rye
  2. (zrno) rye (grain)

Vyskytuje se v

samota: live alonežít o samotě

zapíjet: be drowning one's sorrowszapíjet žal

: Long (may) live the king!Ať žije král!

bída: live in povertyžít v bídě

dokud: as long as I livedokud budu žít

emigrace: He lived in exile.Žil v emigraci.

chudoba: live in povertyžít v chudobě

nejistota: live in constant insecurityžít ve stálé nejistotě

přepych: live in luxuryžít v přepychu

spořádaný: go straightžít spořádaným životem bývalý zločinec ap.

ústraní: live in seclusionžít v ústraní

vesnice: live in the country/a villagežít na vesnici

flinta: throw in the towelhovor. hodit flintu do žita

huba: live (from) hand to mouthžít z ruky do huby

poustevník: live like a hermitžít jako poustevník

prase: live high on the hog, live off the fat of the landžít si jako prase v žitě

vlít: perk sb upvlít komu krev do žil

výt: When in Rome, do as the Romans do.Chceš-li s vlky žít, musíš s nimi výt.

žito: throw in the towel, vzdát se naděje give up hopehodit flintu do žita

breadline: be on the breadlinežít na hranici chudoby, žít z ruky do huby

celibate: be celibatežít v celibátu, dodržovat celibát

hand-to-mouth: lead a hand-to-mouth existencežít z ruky do úst, třít bídu s nouzí

income: live within one's incomežít podle svých příjmů

welfare: be on welfarežít ze sociálních dávek

will: lose one's will to liveztratit vůli žít

live: Where did you live before?Kde jste žil předtím?

own: He lives on his own.Žije sám.

quitter: I am not a quitter.Neházím hned flintu do žita., Jen tak se nevzdávám.

fast lane: live/life in the fast lanežít/život nadoraz

on: live on sthžít z čeho, živit se čím člověk

save: God save the king!Ať žije král!

žít: kdo/co při skandování ap. long live sb/sth, long may sb live, up (with) sth/sb!ať žije

epic: lit. epic poemepická báseň