Hlavní obsah

záležet

Vyskytuje se v

moc: I care about her a lot.Moc mi na ní záleží.

přece: It doesn't matter, does it?Na tom přece nezáleží.

depend: It dependszáleží na tom, přijde na to, podle toho uvození

difference: It makes no difference.V tom není žádný rozdíl., To je jedno., Na tom nezáleží/nesejde.

on: depend on sb/sthzáviset na, záležet na kom/čem

care: He doesn't care about it.Je mu to jedno., Nezáleží mu na tom.

do: It doesn't matter.Na tom nezáleží.

matter: Does it matter?Záleží na tom?

záležet: It doesn't matter (at all).Na tom (vůbec) nezáleží.