Hlavní obsah

hand on

Sloveso

Vyskytuje se v

hands-on: get hands-on experiencezkusit si to v praxi

lay: She laid her hand on his shoulder.Položila mu ruku na rameno.

wipe: He wiped his hands on a towel.Otřel si ruce do ručníku.

utřít: Wipe your hands on the towel.Utři si ruce do ručníku.

hand: get one's hands on sthpřijít k čemu, získat, sehnat co