Hlavní obsah

silně

Vyskytuje se v

kuřák: náruživý/silný kuřákchain-smoker/heavy smoker

provoz: silný provozheavy traffic

kašel: Mám silný kašel.I have a bad cough.

krvácet: Silně krvácel.He was bleeding badly.

namazat: namazat co silnou vrstvou čeho másla ap.slather sth with sth

bilious: med. bilious attacksilná nevolnost hl. žlučníková

bilious: feel bilioustrpět silnou nevolností, být špatně komu hl. od žlučníku

breeze: meteor. gentle/moderate/fresh/strong breezemírný/dosti čerstvý/čerstvý/silný vítr 3.-6. stupeň Beaufortovy stupnice

cough: have a bad coughmít silný kašel

exaggerated: greatly exaggeratedsilně přehnaný

hard: hard drinkersilný pijan

heavy: heavy drinkersilný alkoholik, opilec

heavy: heavy rain/snowfallhustý déšť/silné sněžení

hit: take a hitdostat zásah, přen. dostat ránu/zabrat, silně utrpět

invest: invest heavilysilně investovat

language: strong languagesilná slova i vulgární

massive: massive supportsilná podpora názoru ap.

point: sb's strong pointčí silná stránka

rain: heavy rainsilný déšť, liják

rainfall: heavy rainfallsilný déšť, vydatné dešťové srážky

sand: sand-blindsilně slabozraký

sensation: sensation seekinghledání nových vzrušujících/silných zážitků

severe: severe painsilná bolest

sex: fair/weaker/sterner sexněžné/slabší/silnější pohlaví

sickness: rush of sicknessnával nevolnosti, silné nutkání zvracet

snowfall: heavy snowfallsilné sněžení, chumelenice

strength: strengths and weaknessespřednosti a slabiny, silné a slabé stránky

strong: have a strong stomachmít silný žaludek

strong: sb's strong pointčí silná stránka

strong: ekon. strong currencysilná měna

strongly: be strongly opposed to sthbýt silně proti čemu

use: use strong languagepoužívat silná slova

weakness: strengths and weaknessessilné a slabé stránky, přednosti a slabiny

be: He is a very strong man.Je to velmi silný muž.

bold: bold linetučná/tlustá/silná čára

crimp: Strong currency is crimping exports.Silná měna brzdí vývoz.

most: most stronglynejsilněji

outnumber: They were heavily outnumbered.Čelili silné početní převaze.

overstatement: That's an overstatement.To je příliš silné slovo.

scandalize: People were scandalized by it.Lidé tím byli silně pohoršeni.

underpaid: They are seriously underpaid.Jsou silně platově podhodnocení.

underweight: He is severely underweight.silnou podváhu.