Hlavní obsah

heavily [ˈhevɪlɪ]

Vyskytuje se v

heavy: heaviesuznávané listy, seriózní tisk

hitter: heavy/big hittervelké zvíře politik ap.

toll: take its/a heavy toll on sthvybírat si (svou)/velkou daň na čem

armed: heavily armedtěžce ozbrojený

going: hard/heavy/tough goingobtížný postup/průběh, přen. fuška, makačka co jde těžko

guard: heavily guardedostře střežený budova ap.

heavy: heavy drinkersilný alkoholik, opilec

heavy: heavy traffichustý provoz

heavy: heavy rain/snowfallhustý déšť/silné sněžení

heavy: heavy seasrozbouřené moře

heavy: heavy lossestěžké/velké ztráty

heavy: heavy smokertěžký kuřák

heavy: heavy breathingtěžký dech

heavy: heavy weathernáročné (povětrnostní) podmínky, přen. obtíže hl. náročný průběh

heavy: run into heavy weathernarazit na obtíže, dostat se do nesnází

heavy: heavy goingnáročný, namáhavý, pracný, lopotný činnost, těžký i o jídle

heavy-duty: heavy-duty equipmentvybavení pro těžký provoz

heavy-duty: heavy-duty flooringzátěžové podlahové krytiny

heavy-handed: be heavy-handed with sthpřehánět to s čím množstvím ap., jít příliš zhurta na co

indebted: heavily indebtedvysoce zadlužený

invest: invest heavilysilně investovat

knit: heavy knithustě pletený

levy: levy a heavy fine for sthuložit vysokou pokutu za co

lie: lie heavy on sbtížit koho

manufacturing: heavy manufacturingtěžký průmysl, těžké strojírenství

metal: heavy/precious/non-ferrous metalstěžké/drahé/barevné kovy

pregnant: heavily pregnantv pokročilém těhotenství

rain: heavy rainsilný déšť, liják

rainfall: heavy rainfallsilný déšť, vydatné dešťové srážky

reading: heavy readingnáročná četba

snowfall: heavy snowfallsilné sněžení, chumelenice

vehicle: (heavy) goods vehiclenákladní vozidlo nad 3,5 tuny

weight: sport. heavy weighttěžká váha

heavy: How heavy are you?Kolik vážíš?

outnumber: They were heavily outnumbered.Čelili silné početní převaze.

lead: as heavy as leadtěžký jako olovo