Hlavní obsah

burst into

Sloveso

  1. sth propuknout v co, dát se do čeho o pláči, smíchu ap.
  2. prudce či náhle začítburst into flamesvzplanout, začít hořet

Vyskytuje se v

flame: burst into flame(s)(náhle) vzplanout

song: burst into songdát se do zpěvu, začít zpívat

laughter: burst into laughterrozesmát se, rozchechtat se

tear: burst into tearsrozbrečet se, propuknout v pláč

pláč: burst into tearspropuknout v pláč

propuknout: burst into tearspropuknout v pláč

vzplanout: The car burst into flames.Auto prudce vzplanulo.

burst into: burst into flamesvzplanout, začít hořet