Hlavní obsah

stand up

Vyskytuje se v

comedian: stand-up comediansólový komik/bavič varietní ap.

stand-up: stand-up comedysólové komické vystoupení

stand up for: stand up for osfnedat se, stát si za svým, prosadit si svou

up: stand upvstát, postavit se, stoupnout si

make: She made as if to stand up.Dělala, jakože chce vstát.

komický: stand-up comedysólové komické vystoupení

nechat: keep sb waiting, hovor. have sb cooling his heels, odložením na jindy put sb off, stand upnechat koho čekat

stoj: do sth standing (up)dělat co ve stoje

stojatý: stand-up collarstojatý límec

moct: Can you/Were you able to/Will you be able to stand up?Můžeš/Mohl jsi/Budeš moci vstát?

od, ode: He stood up from the table.Vstal od stolu.

stavět: help sb to stand upstavět koho na nohy

vztyk: Stand up!Vztyk!

za: stand up for sbpostavit se za koho

stand: stand (up)stát na nohou ap.