Hlavní obsah

slib

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (vyjádření závazku) promise(čestné slovo) word (of honour)(zavazující) pledge(ujištění) assurancedát komu (svůj) slibmake a promise to sb, give sb one's promisedodržet slib, dostát slibukeep one's promise, live up to one's promise
  2. (přísaha) vow, oath, swearingsložit slib prezident, porota ap.be sworn in

Vyskytuje se v

mlčenlivost: oath of silence, pledge of secrecyslib mlčenlivosti

planý: empty promisesplané sliby

řeholní: monastic vow, professioncírk. řeholní slib

splnit: keep/deliver on one's promisesplnit (svůj) slib

porušit: break one's word/promiseporušit slovo/slib

slíbit: He promised to check the car.Slíbil, že to auto zkontroluje.

vázat: be bound by a pledgebýt vázán slibem

že: I promised to stay here.Slíbil jsem, že zde zůstanu.

deliver: deliver on one's promisesplnit svůj slib

honour: promise upon one's honourslíbit na svou čest

make: make a promisedát slib, slíbit (že)

pledge: make a pledgeslavnostně slíbit

promise: make a promisedát slib

secrecy: sworn to secrecyvázaný slibem mlčenlivosti

silence: oath of silenceslib mlčenlivosti

sworn: sworn to secrecyvázaný slibem mlčenlivosti

undertaking: give an undertaking to do sthzavázat se, slíbit udělat co

vow: be under a vow of silencebýt vázán slibem mlčení

wedding: wedding vowssvatební slib

any: I'm not making any promises.Nedělám žádné sliby., Nic neslibuji.

slib: be sworn insložit slib prezident, porota ap.