Hlavní obsah

očekávání

Podstatné jméno, rod střední

  1. (vyčkávání) koho/čeho awaiting of sth, waiting for sth
  2. (předpoklad, naděje) expectation, anticipation(očekávaná hodnota ap.) expectancynad očekáváníbeyond (our) expectationssplnit/naplnit očekávánílive/come up to expectation(s)předčit očekávánísurpass/exceed expectations

Vyskytuje se v

dostát: live up to expectationsdostát očekávání

předčit: surpass (all) expectationspředčit (veškerá) očekávání

překonat: surpass expectationspřekonat očekávání

naplnit: live up to expectations, hovor. deliver the goodsnaplnit očekávání

očekávat: Mr X is awaiting you.Pan X vás očekává.

proti: contrary to/against all expectationsproti očekávání

všichni, všechny, všechna: exceed all expectationspřekonat všechna očekávání

exceed: exceed all expectationspřekonat všechna očekávání

expectation: beyond (our) expectationsnad (naše) očekávání

self-fulfilling: self-fulfilling expectationsočekávání, která sama přivodí své naplnění

sentiment: ekon. bullish/bearish sentimentočekávání nárůstu/poklesu cen na burze

surprisingly: not surprisinglypodle očekávání, podle předpokladu, jak lze předpokládat, jak se dalo očekávat

type: true to typecharakteristický, typický, (jsoucí) podle očekávání

contrary: contrary to expectationszcela (o)proti očekávání

expect: He is expecting you.Už vás očekává.

očekávání: beyond (our) expectationsnad očekávání