Hlavní obsah

expectation [ˌekspekˈteɪʃən]

Vyskytuje se v

exceed: překonat všechna očekáváníexceed all expectations

self-fulfilling: očekávání, která sama přivodí své naplněníself-fulfilling expectations

contrary: zcela (o)proti očekávánícontrary to expectations

dostát: dostát očekávánílive up to expectations

očekávání: nad očekáváníbeyond (our) expectations

předčit: předčit (veškerá) očekávánísurpass (all) expectations

překonat: překonat očekávánísurpass expectations

naplnit: naplnit očekávánílive up to expectations, hovor. deliver the goods

proti: proti očekávánícontrary to/against all expectations

všichni, všechny, všechna: překonat všechna očekáváníexceed all expectations

expectation: nad (naše) očekáváníbeyond (our) expectations