Hlavní obsah

čekání

Podstatné jméno, rod střední

Vyskytuje se v

čekat: nechat koho čekatkeep sb waiting., hovor. have sb cooling his heels

čekat: čekat ve frontěqueue, be queuing, AmE be lining up

nechat: nechat koho čekatkeep sb waiting

rodina: čekat rodinube in a family way, be expecting a child

čekat: Na koho čekáte?Who are you waiting for?

čekat: Čekám, až přijde.I am waiting for him to come.

čekat: A co jsi čekal?What else did you expect?

mít: Měl jsi to čekat!You should've expected that!

než: Než tady čekat, půjdu sám.I'll go alone rather than wait.

: Čekám tu už hodinu.I've been waiting here for an hour.

věčnost: Čekám tady věčnost.I've been waiting here for ages.

soudný: čekat až do soudného dnewait till kingdom come

compliment: fish for complimentsčekat na poklony předstíranou sebekritikou ap.

have: be having a babyčekat dítě

long: be long in comingnechat na sebe (dlouho) čekat dlouho nenastat

wait: keep sb waitingnechat koho čekat

be: Who are you waiting for?Na koho čekáte?

disposed: I wasn't disposed to wait.Moc se mi nechtělo čekat.

except: Nothing more to do except wait.Nedá se dělat nic jiného než čekat.

expect: What do you expect me to do?Co čekáš, že udělám?

in: You are in for a surprise.Čeká tě překvapení.

keep: Don't keep him waiting.Nenechávej ho čekat.

long: I waited much longer.Čekal jsem mnohem déle.

long: The war wasn't long in coming.Válka na sebe nedala dlouho čekat.

might: As you might expect ...Jak asi čekáte ...

outside: He waited outside the shop.Čekal před obchodem.

remain: These questions remain to be answered.Tyto otázky ještě čekají na zodpovězení.

till: He has to wait till Monday.Musí čekat až do pondělka.

up: They are up for review.Teprve čekají na přezkoumání.

wait: Who are you waiting for?Na koho čekáte?

yet: He has yet to win.Na vítězství stále ještě čeká.