Hlavní obsah

till [tɪl]

Předložka

  • (až) do kdyHe has to wait till Monday.Musí čekat až do pondělka.= until

Vyskytuje se v

cancel: platný do odvolání/zrušenígood till cancelled

daybreak: až do (bílého) ránatill daybreak

when: dokdytill when

sleep: Spal jsem až do devíti.I slept till nine.

dokud: dokud ne ...until, till

: Počkám, až přijde.I'll wait till he comes., I'll wait for him to come.

kolik: Od/Do kolika let? věkuFrom/Till what age?

než: Počkej, než přijdu.Wait till I come., Wait for me to come.

soudný: čekat až do soudného dnewait till kingdom come

zítřek: Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek.Don't put off till tomorrow what you can do today., Never leave that till tomorrow which you can do today.

till: Musí čekat až do pondělka.He has to wait till Monday.