Hlavní obsah

fruition [fruːˈɪʃən]

Vyskytuje se v

fruition: uskutečnit se, splnit se, dojít naplněnícome to/reach fruition