Hlavní obsah

splňovat

Nedokonavé sloveso

Vyskytuje se v

podmínka: splňovat/splnit podmínkymeet the conditions/requirements

požadavek: odpovídat požadavkům, splňovat požadavkymeet the requirements

požadavek: nesplňovat požadavkyfail to meet the requirements

eligible: He is not eligible for a scholarship.Nemá nárok na stipendium., Nesplňuje požadavky na stipendium.

requirement: meet/fulfil the requirementssplnit/splňovat požadavky

wanting: be found wantingnesplňovat požadavky, neodpovídat standardu, nevyhovovat