Hlavní obsah

splňovat

Nedokonavé sloveso

Vyskytuje se v

podmínka: splňovat/splnit podmínkymeet the conditions/requirements

požadavek: odpovídat požadavkům, splňovat požadavkymeet the requirements

eligible: Nemá nárok na stipendium., Nesplňuje požadavky na stipendium.He is not eligible for a scholarship.

requirement: splnit/splňovat požadavkymeet/fulfil the requirements

wanting: nesplňovat požadavky, neodpovídat standardu, nevyhovovatbe found wanting