Hlavní obsah

sing [sɪŋ]

Slovesopt sang, pp sung

Vyskytuje se v

close: close shave/thing/callúnik jen o vlásek/tak tak, těsné vyváznutí před nebezpečím ap.

first: First things first.Všechno pěkně popořádku., Pěkně jedno po druhém. nejdřív to nejdůležitější

go: as things gojak už to tak chodí

last: the last thingto poslední při odmítání něčeho

shape: the shape of things to comepočátek nového vývoje

thing: try to be all things to all mensnažit se zavděčit všem

thing: do the right thingudělat správnou věc, zachovat se správně

thing: be the done thingslušet se, být (společensky) přijatelný chování ap.

thing: do sth first thingudělat co hned (na začátku)

thing: have a thing about sb/sthbýt posedlý kým/čím, být zatížený na koho/co

thing: make a (big) thing (out) of/about sthpřehánět, zveličovat co

thing: for one thinguž proto, že, mimo jiné jen jeden z mnoha důvodů

thing: one thing led to anothernějak se to seběhlo

thing: be a thing of the pastpatřit minulosti

thing: be seeing/hearing thingsmít (zrakové)/sluchové halucinace

thing: there is no such thing as sthco (prostě) neexistuje

thing: the thing is ...jde o to ..., problém je v tom ...

thing: be just the thingbýt to pravé, být přesně ono

mind: take one's mind off thingspřijít na jiné myšlenky, odreagovat se, rozptýlit se

not: not a thing(vůbec) nic

one-time: one-time thingjednorázovka

right: make it/things rightdát to do pořádku, napravit to

silly: silly thinghloupost, prkotina

standard: What is the standard thing to do in such cases?Co se v takových případech obvykle dělá?

thing: all kinds of thingsvšechno možné

thing: not a (single) thingvůbec nic

thing: such a thing, thing like thatněco takového tak strašného ap.

thing: práv. things in actionpohledávky, žalovatelné věci

all right: Things were going all right.Všechno šlo dobře.

imagine: be imagining thingspřen. mít vidiny, něco si namlouvat

important: The most important thing is ...Nejdůležitější je ...

kind: It's not my kind of thing.Na to já nejsem., To není nic pro mě.

known: She is better known for her singing.Je spíše známá svým zpěvem.

little: He got angry over little things.Rozčiloval se kvůli maličkostem.

main: The main thing is that ...Hlavní je, že ...

set off: Even the smallest things set him off.Vyletí kvůli každé hlouposti.

such: We couldn't believe such a thing.Něčemu takovému jsme nemohli uvěřit.

thing: What a poor thing!Chudáček!, Chudinka!

used: He started doing things he didn't use to do.Začal dělat věci, které dříve nedělal.