Hlavní obsah

sing [sɪŋ]

Slovesopt sang, pp sung

Vyskytuje se v

first: First things first.Všechno pěkně popořádku., Pěkně jedno po druhém. nejdřív to nejdůležitější

go: as things gojak už to tak chodí

last: the last thingto poslední při odmítání něčeho

shape: the shape of things to comepočátek nového vývoje

thing: try to be all things to all mensnažit se zavděčit všem

mind: take one's mind off thingspřijít na jiné myšlenky, odreagovat se, rozptýlit se

not: not a thing(vůbec) nic

one-time: one-time thingjednorázovka

silly: silly thinghloupost, prkotina

standard: What is the standard thing to do in such cases?Co se v takových případech obvykle dělá?

all right: Things were going all right.Všechno šlo dobře.

imagine: be imagining thingspřen. mít vidiny, něco si namlouvat

important: The most important thing is ...Nejdůležitější je ...

known: She is better known for her singing.Je spíše známá svým zpěvem.

little: He got angry over little things.Rozčiloval se kvůli maličkostem.

main: The main thing is that ...Hlavní je, že ...

such: We couldn't believe such a thing.Něčemu takovému jsme nemohli uvěřit.

used: He started doing things he didn't use to do.Začal dělat věci, které dříve nedělal.

close: close shave/thing/callúnik jen o vlásek/tak tak, těsné vyváznutí před nebezpečím ap.