Hlavní obsah

win [wɪn]

Podstatné jméno

  • over sb vítězství, výhra nad kýmhave a win over sb in sthvyhrát nad kým v čemsport. home winvýhra na domácím hřišti

Vyskytuje se v

hear: sb won't hear of sb doing sthkdo nechce ani slyšet o čem nechce dovolit

long: sb won't be longnepotrvá to dlouho komu, brzy přijde kdo

right-wing: right wingpravicové křídlo politické strany ap., pravice

win around: win sb aroundpřesvědčit koho, získat si koho na svoji stranu

wing: the wingspostranní části jeviště

winged: -winged-křídlý

win over: win sb over/roundzískat si (podporu)/na svoji stranu, přesvědčit koho, naklonit si koho

convention: right-wing conventionsjezd pravice hl. republikánů v USA

favour: find/win favour with sb/sthzískat (si) přízeň koho/čeho, naklonit si koho

fight: (win a) legal fight for sthvyhrát soud/soudní spor o co

flap: flap one's wingsmávat křídly

lottery: win the lotteryvyhrát v loterii

magpie: azure-winged magpiestraka modrá

mirror: outside/wing mirrorvnější zpětné zrcátko

point: sport. win on pointsvyhrát na body v boxu

prize: prize-winningvítězný, oceněný jenž získal cenu

promotion: win promotion to sthbýt povýšen na co

span: wing spanrozpětí křídel

streak: winning/lucky streakřada/série úspěchů, výhry v řadě

wing: swept-back wingšípové křídlo

wing: delta wingdelta křídlo

wing: wing damusměrňovací hráz pro odklonění toku

wing: wing forwardkřídelní útočník

winged: winged insect(s)křídlatý hmyz

winged: white-wingedbělokřídlý

win-win: win-win situationsituace, kdy nelze prohrát ať dopadne jakkoli, vždy budeme spokojeni

acclaim: win critical acclaimzískat chválu kritiků

anyone: I won't tell anyone.Nikomu to neřeknu.

bothered: I won't be bothered if ...Nebude mi vadit, když ...

budge: The door won't budge.Dveře se ani nehnou.

conclusive: conclusive winpřesvědčivé vítězství

fail: He failed to win the last game.Nepodařilo se mu získat poslední gem.

fair: It's only fair that he won.Vyhrál zaslouženě.

fighting chance: He has a fighting chance to win.Když zabojuje, mohl by vyhrát.

fit: It won't fit into my pocket.Nevejde se mi to do kapsy.

get away with: You won't get away with this.Tohle ti neprojde.

hand: He won hands down.Hravě zvítězil.

keep: I won't keep you.Nebudu vás zdržovat.

lay: I'd lay odds that he'll win.Vsadil bych si, že vyhraje.

manage: We won't manage it before eight.Před osmou to nestihneme.

most: He won the most votes.Získal nejvíc hlasů.

whoever: whoever wins the electionať vyhraje volby kdokoli

yet: He has yet to win.Na vítězství stále ještě čeká.