Hlavní obsah

vydat se

Vyskytuje se v

cesta: set out (for a journey), embark on a journey, take to/hit the roaddát/vydat se na cestu

svět: set out in the worldvydat se do světa

launch: launch outvydat se novým směrem, hovor. rozšoupnout se, utratit balík

sea: put to seavyplout, vydat se na moře, odrazit od břehu loď

turn in: turn osf invydat (se) do rukou policie, přihlásit se na policii, udat (se)