Hlavní obsah

vydat

Dokonavé sloveso

  1. (publikovat) publish(desku ap.) bring out, release(zprávu ap.) put out
  2. (úředně vyhlásit) co issue(dát) give sth
  3. (vystavit) issue
  4. (utratit) za co spend on sth(vynaložit) expendhovor. lay out(vyplatit) form. disburse
  5. (předat) koho/co hand over sb/sth(vyšší moci ap.) surrender sth to sb(zločince do zahraničí) form. extradite sb(policii) turn sb in(dát z donucení) co/koho deliver sth/sb(vzdát se) give up sth
  6. (dát ze sebe) form. emit(teplo ap.) give out(energii při námaze) expend
  7. (vypravit ze sebe) give (out), let loose/out(ztěžka) heave

Vyskytuje se v

cesta: set out (for a journey), embark on a journey, take to/hit the roaddát/vydat se na cestu

nařízení: issue an ordervydat nařízení

plen: sacrifice sth, riskovat stake sthvydat co v plen

prohlášení: make/issue a statementučinit/vydat prohlášení

příkaz: issue/give an ordervydat/dát příkaz

rozkaz: issue an order to do sthvydat rozkaz k čemu

svět: set out in the worldvydat se do světa

vydat se: I have spent all my money.Vydal jsem se z peněz.

zákaz: impose a ban on sthuvalit/vydat zákaz na co, čeho

milost: be at the mercy of sbbýt vydán na milost komu

arrest: (issue an) arrest warrant for sb(vydat) zatykač na koho

bond: issue bondsvydat dluhopisy

curfew: impose/lift a curfewvydat/zrušit zákaz vycházení

decree: issue a decreevydat výnos

edict: issue an edictvydat edikt

give: práv. give a rulingvydat (soudní) rozhodnutí

launch: launch outvydat se novým směrem, hovor. rozšoupnout se, utratit balík

loose: let loosevydat ze sebe zvuk ap., pustit psa ap., seslat, dát průchod emocím ap., uvolnit

out: come outvyjít, být vydán kniha

policy: make a policy statementvydat programové prohlášení záměry vlády ap.

resolution: pass a resolutionvydat usnesení

sea: put to seavyplout, vydat se na moře, odrazit od břehu loď

sound: make a soundvydat zvuk

turn in: turn osf invydat (se) do rukou policie, přihlásit se na policii, udat (se)

vydat: leave sb/sth at the mercy of sb/sth, leave sb to the tender mercies of sbvydat koho/co na pospas komu/čemu