Hlavní obsah

resolution [ˌrezəˈluːʃən]

Vyskytuje se v

ordinary: usnesení, k němuž stačí prostá většina hlasůordinary resolution

resolution: vydat usnesenípass a resolution

návrh: návrh usnesenídraft resolution

předsevzetí: novoroční předsevzetíNew Year's resolution