Hlavní obsah

consumption [kənˈsʌmpʃən]

Podstatné jméno

  1. spotřeba nafty ap.
  2. form.konzumace, požívání jídla ap.fit for (human) consumptionvhodný ke konzumaci určitá potravina

Vyskytuje se v

conspicuous: ekon. conspicuous consumptiondemonstrativní spotřeba nákupy drahých věcí pro dokázání vyššího postavení

electricity: electricity consumptionspotřeba elektřiny

fit: be fit for consumptionbýt vhodný ke konzumaci jídlo

fuel: fuel consumptionspotřeba paliva

palivo: spotřeba palivafuel consumption, hospodárnost auta fuel economy

spotřeba: (průměrná) spotřeba paliva(average) fuel consumption

spotřební: spotřební daňz alkoholu ap. excise (tax), daň ze spotřeby obecně consumption tax