Hlavní obsah

electricity [ɪlekˈtrɪsɪtɪ or ˌiːlek-]

Podstatné jméno-ie-

  • elektřinaelectricity consumptionspotřeba elektřinyelectricity blackoutvýpadek elektrického proudu

Vyskytuje se v

static: static (electricity)statická elektřina

statický: static electricityfyz. statická elektřina

stožár: electricity pylonelektr. stožár vysokého napětí

výpadek: power/electricity failure, (power) blackout, i úmyslně způsobený power BrE cut/AmE outagevýpadek proudu

sloup: electricity poleelektrický sloup

electricity: electricity consumptionspotřeba elektřiny