Hlavní obsah

sloup

Vyskytuje se v

jónský: archit. jónský sloupIonic column

kopec: steep slopeprudký kopec

morový: morový sloup(memorial) plague column

telegrafní: telegrafní slouptelegraph pole

příkrý: steep slopepříkrý svah

svah: ski slopelyžařský svah

šikmý: get into bad ways, start down the slippery slope, stray off the straight and narrowpřen. dostat se na šikmou plochu

dry: dry slopeumělý svah na lyžování

head: hlavice sloupucolumn head

nursery: sport. nursery slopemírný lyžařský svah pro začátečníky

post: telegrafní slouptelegraph post

scree: scree slopesuťová stráň, suťový svah

slippery: slippery slopešikmá plocha, nebezpečná situace

sloup: telegrafní slouptelegraph pole