Hlavní obsah

interference [ˌɪntəˈfɪərəns]

Podstatné jméno

  1. in sth from sb/sth zasahování, vměšování se do čeho koho/čehotech. interference fittuhé/nehybné uložení, tuhé/pevné spojení natěsno
  2. elektr.rušení vysílání ap.interference suppressorodrušovačinterference suppressionodrušení
  3. with sth narušování čeho, bránění v čem
  4. fyz.interference vlnění

Vyskytuje se v

neoprávněný: neoprávněný zásahunwarranted interference