Hlavní obsah

neoprávněný

Přídavné jméno

  1. (bez práva) unauthorized(bez právního nároku) unentitledneoprávněný uživatel/přístupunauthorised user/access
  2. (bez zdůvodnění) unjustifiedform. unwarrantedneoprávněný zásahunwarranted interference

Vyskytuje se v

oprávnění: řidičské oprávněnídriving licence, AmE driver's license

oprávněný: oprávněný nárokrightful claim

conversion: zpronevěra (svěřených) prostředků, neoprávněné přesměrování prostředkůconversion of funds

entitle: mít právo na co, být oprávněn k čemube entitled (to do) sth

firearm: neoprávněné držení střelné zbraněillegal possession of a firearm

fraudulent: neoprávněné přivlastněnífraudulent appropriation

holder: oprávněný nabyvatel/držitelholder in due course

justified: být oprávněn udělat co, oprávněně, plným právem udělat cobe justified in doing sth

licence: řidičský průkaz, řidičské oprávněnídriving licence, AmE driver's license

merit: neopodstatněný, neoprávněný nárok, obvinění ap.práv. without merit

possession: neoprávněná držbapráv. adverse possession

valid: oprávněný nárokpráv. valid claim

neoprávněný: neoprávněný uživatel/přístupunauthorised user/access